Sunday, August 2, 2009

Langkah demi langkah (Part1)

3. Anda akan memasuki “Create a Google Account” seperti yang ditunjukkan dalam “gambarajah 3” di bawah:
Di dalam bahagian ini anda dikehendaki untuk membina satu Akaun Google dengan mengisi maklumat yang diperlukan seperti :

Email address : alamat email yang selalu anda gunakan dan ianya masih aktif. Seelok-eloknya anda menggunakan perkhidmatan email dari google mail atau “gmail”.

Password : masukkan kata laluan yang anda suka sekurang-kurangnya 6 huruf. Kata laluan inilah yang anda gunakan bila anda ingin “sign in” nanti di blogger.com.

Display name : merupakan nama yang anda gunakan untuk blog yang sedang anda bangunkan ini.

Di dalam “Word Verification”, isikan huruf seperti yang terdapat di dalam gambar di atasnya. Kemudian tik pada “I accept the terms of service”.

Setelah selesai mengisi semua maklumat yang diperlukan, seterusnya klik pada butang anak panah “continue” untuk memasuki langkah yang ke dua.